PhoneDB - infinitely detailed
FacebookGoogle PlusRSS FeedTwitter
Google Android Wear 2.0 / Wear 7.1.1W , 512 MiB RAM, 4 GB ROM, 1.2 inch, 390x390, 300 mAh battery .. All detailsCollapse
Louis Vuitton Tambour Horizon 42 Watch QAAA20 / QAAA21 / QAAA24 / QAAA25 / QAAA26 / QAAA27 image image

You are here: Device Specs \ Louis Vuitton Tambour Horizon 42 Watch QAAA20 / QAAA21 / QAAA24 / QAAA25 / QAAA26 / QAAA27 image